Neposredna prodaja

Zakaj so naše prodajne promocije nekaj posebnega, si lahko preberete tudi pri opisu naših storitev za trgovske centre (od prodajnih promocij sicer ločimo marketinške promocije oziroma organizacijo različnih dogodkov za večanje prepoznavnosti blagovne znamke ali produkta, ki jih sicer tudi izvajamo).

Izvajanje promocij za našo družbo ne pomeni zgolj samostojnega izvajanja prodajnih aktivnosti, temveč z njimi postavljamo tudi temelje za vse nadaljnje (povezane) projekte in zamisli. Naše promocije nikoli niso namenjene samo prepoznavnosti blagovne znamke ali specifičnih produktov, ampak so tudi  orodje za zelo ciljno trženje (nagradne igre, ki smo jih izpeljali, so bile na primer narejene na podlagi nagovora strank na promocijah). S takim delovanjem smo uspeli dokazati, da so promocije tudi po končanem prvem kontaktu s kupci lahko učinkovit temelj ali orodje za nadaljnjo prodorno prodajo izdelkov ali storitev.

V času izvajanja promocij smo z našo odličnostjo, kjer imamo v mislih predvsem našo promocijsko ekipo in standardizirane protokole dela, pridobili zaupanje množice poslovnih partnerjev (trgovskih verig), s katerimi imamo dogovorjeno ekskluzivno sodelovanje. Z našimi aktivnostmi tako  pokrivamo cca. 800 trgovskih centrov (tako večjih kot manjših). Promocije izvajamo tudi v manjših prodajalnah, kjer se do sedaj zaradi majhnosti še niso izvajale (ni prostora za promocijski pult). Za takšne primere smo usposobili prodajni kader, ki je hkrati v vlogi tržnika in promotorja in lahko stranko nagovori in tudi izpelje prodajo do konca.

Promocijska ekipa

Terenska ekipa sodelavcev je sestavljena iz skrbno izbranih posameznikov, s katerimi smo skupaj gradili njihovo prodajno znanje in tehnike do točke samostojnosti in uporabe pridobljenega znanja na način samonadgradnje in prilagoditve svojim osebnostnim lastnostim. Verjamemo, da je ključ do uspešne promocije v strokovnem, a iskrenem promotorju, kar dosežemo s strukturiranim in standardiziranim izobraževanjem ter istočasnim ohranjanjem pristnosti vsakega sodelavca.


Kar 95 % tržnikov oziroma promotorjev pridobimo med samim delom na promocijah, za katere izberemo v povprečju 10 oseb od 100 prijavljenih. Od izbranih 10 navadno le eden napreduje v prodajnega specialista (pridobi licenco in osvoji prodajno znanje za popolnoma samostojno terensko delo). Razmeroma ugodno razmerje med prijavljenimi in izbranimi kandidati v sami prijavi oziroma začetnem postopku izbire nam omogoča vgrajeni filter, ki že v začetni fazi izloči osebe, ki ne dosegajo želenih standardov.


Takoj ob prvem prihodu na delo zahtevamo videz oziroma urejenost v skladu s predhodno posredovanimi navodili. Sodelavci, ki so že prvi dan prišli neurejeni oziroma v nasprotju z našimi standardi, so se tudi pozneje praviloma izkazali kot neprimerne za nadaljnje sodelovanje. Ker se zavedamo »skritih biserov« in pomena iskrenih vzpodbud, pa tudi takšnim novim sodelavcem – kljub izredno strogim standardom delovanja – vseeno omogočimo dodatno priložnost.


Želeno kakovost dela zagotavljamo predvsem z notranjimi inšpekcijskimi pregledi, ki jih posebej za tovrstne namene opravljajo usposobljeni sodelavci. Zaradi zahtevnosti področja dela (delo s strankami, naš ugled in ugled naročnika) pa smo mnogokrat za izvedbo »skritega kupca« najeli zunanje partnerje, ki so – po predhodnem strinjanju sodelavcev – tudi posneli prodajne nagovore. Sodelavci so jih pozneje skupaj s prodajnimi trenerji analizirali do potankosti in s smiselnimi korekcijami učinkovito izboljšali prodajne tehnike.


Z opisanimi prijemi je pravzaprav nastal »inkubator« za promotorje in tržnike, ki se lahko zelo učinkovito naučijo veščin in tehnik prodaje (tudi ali predvsem za samo določen produkt ali storitev). Skozi pridobljene izobraževalne izkušnje smo namreč ugotovili, da je tržnik ali promotor mnogokrat zgolj zaradi prirojenih osebnostnih lastnosti uspešen pri prodaji enega in obenem neuspešen pri prodaji drugega produkta. Takšen tržnik sicer ni »univerzalen« prodajnik, ki takšen navadno postane šele po letih delovnih in prodajnih izkušenj. Vendar pa je s stališča ugodnega razmerja med vložkom (stroškom) in izplenom (prodajo) pri ozko specializiranih produktih učinkoviteje sestaviti ekipo, prilagojeno zgolj trženju tega produkta, kot pa oblikovati (in/ali vzdrževati) ekipo zelo izkušenih vsestranskih tržnikov. Testi so namreč pokazali, da je razlika v uspešnosti dela med enim in drugim v povprečju le 15 % v korist izkušenejšega, medtem ko je strošek dela slednjega lahko tudi nekajkrat večji.


Strošku dela v naši ekipi še posebej posvečamo veliko pozornost, saj se zavedamo, da je nadzor nad stroški – ob nezmanjšani kakovosti dela in že omenjenih inovativnih pristopih k prodaji – ključ do naše konkurenčnosti.