Pomoč pri poslovnih procesih

Zavedamo se, da je vstop na katerikoli trg zelo zahteven, ne glede na višje ali nižje vstopne ovire v zadevni panogi (mlado oziroma novo podjetje, novi produkti ali storitve,…). Podjetja oziroma podjetniki potrebujejo pri tovrstnih odločitvah idejo, pogum, sredstva in zunanje strokovne storitve na področjih, ki jih sami ne obvladajo v zadostni meri.


V zadnji sklop nedvomno sodijo tudi trženjske ali marketinške storitve, ki pri vstopu na trg pomagajo prepoznati konkurenco, zakonodajno regulativo, kupce, trende, svetujejo pri tržnih pristopih, predlagajo aktivnosti za prepoznavnost blagovne znamke (produkta, storitve) in svetujejo, na kakšen način izrabiti sredstva za oglaševanje. Slednje je sicer – žal – (pre)mnogokrat edina svetovalna storitev.


Lahko se strinjamo, da so aktivnosti, kot so na primer postavitev celostne grafične podobe, aktivnosti na družbenih omrežjih, zakup oglasnega prostora (reklamni panoji, spletni mediji, časopisi, video vsebine, direktna pošta itd.), organizacija dogodkov z namenom večanja prepoznavnosti itn. pomembne v današnjem poslovnem okolju. V poplavi produktov, storitev in spremljajočih informacij ter reklamnih sporočil sta prepoznavnost oziroma dostop in komunikacija s kupcem zelo pomembna.

Ne glede na navedeno pa sami ocenjujemo, da

 • za podjetje, ki se na poslovno pot šele podaja,
 • ki morda zaradi pomanjkanja sredstev ali znanja – kljub dobri ideji – nima možnosti za vstop na trg,
 • ali pa ima podjetnik zgolj izdelano poslovno idejo, brez zagonski sredstev,

zgolj klasične »marketinške« storitve NE zadostujejo oziroma ne bodo prinesle zadovoljivega rezultata.


Zato v našem podjetju ponujamo drugačne vrste rešitev oziroma nudimo do neke mere »rešitev na ključ«, kar konkretno pomeni pomoč pri vzpostavitvi poslovanja od same poslovne ideje pa vse do prodanega izdelka.


V GROBEM LAHKO NAŠO STORITEV »na ključ« RAZDELIMO V SKLOPE:

 • tržna raziskava oziroma klasičen pregled trga in konkurence (segmentacija in določitev ciljne skupine kupcev),
 • ustanovitev podjetja, registracija in zaščita poslovnega modela ali blagovne znamke,
 • pozicioniranje podjetja ali produkta na trg (umestitev glede na konkurenčne prednosti/slabosti, cenovna politika, prodajna politika,…),
 • prilagojen razvoj prodajnih poti,
 • pridobitev vseh potrebnih dovoljenj/licenc za delo,
 • celostna grafična podoba in »prilagojeno« oglaševanje,
 • projektno financiranje,
 • kadrovanje in prodajno izobraževanje kadra,
 • vzpostavitev direktne prodajne poti (neposredni fizični ali telefonski stik s stranko),
 • spletna prodaja (uporaba našega sistema za elektronsko podpisovanje pogodb),
 • koriščenje računovodskih in ostalih povezanih storitev.

Z navedenimi storitvami pravzaprav jamčimo za vaš uspeh oziroma realizacijo načrtovanih poslovnih ciljev.
Poenostavljeno: »umetnost« prodaje ne leži zgolj v odkrivanju tržno zanimivega produkta, temveč v sposobnosti predstavitve produkta trgu na način, da ta postane tržno zanimiv. Ob pravilno sestavljenih prodajnih aktivnostih (cilji, prodajne poti in prodajna ekipa) se ti rezultati samo še dodatno povečajo.


Dovolite, da vam pomagamo prodajni strokovnjaki, ki imamo vrhunske prodajne rezultate. Naše izkušnje in vaši dobri rezultati so tisto, kar potrebujete – milijon všečkov na družabnih omrežjih namreč še ne ustvari prodajnih rezultatov/prihodkov.