Posredna prodaja

Osnova trženja produktov preko spleta oziroma sklepanje pogodb preko spleta ali spletnega obrazca je v zakonsko zavezujočem (elektronskem) podpisu kupca.

Kljub razmeroma visokim stroškom razvoja smo uspeli razviti komunikacijsko spletno platformo, ki nam omogoča tako pravnoveljavno sklepanje na primer dopolnilnih zdravstvenih zavarovanj na daljavo (prek spleta), kot tudi enostavno in transparentno doniranje posameznikov, društev in ostalih družbenih entitet.

Ključne prednosti našega digitaliziranega poslovnega modela so visoka stroškovna učinkovitost oziroma nizki stroški akvizicije novih kupcev, izjemna enostavnost za uporabnika platforme, družbena odgovornost ter možnost uporabe v različnih panogah.