Splošni pogoji uporabe spletne strani in poslovanja za poslovne partnerje

Dobrodošli na spletni strani www.kovancekgroup.com, ki jo upravlja družba KOVANČEK GROUP, upravljanje s podjetji, poslovno svetovanje in druge storitve d.d. 

Osnovni podatki o ponudniku (upravljavcu):

  • naslov: Slovenska cesta 55a, 1000 Ljubljana,
  • elektronski naslov: info@kovancek.com,
  • matična št.: 8536147000,
  • davčna številka SI 99271672.

Temeljna dejavnost družbe Kovanček Group d.d. (v nadaljevanju »ponudnik«) je celostno svetovanje podjetjem glede poslovnih procesov in prilagoditev produkta za lažjo prodajo (energetika, zavarovalništvo, telekomunikacije, bančništvo itd.). Zaradi zagotavljanja čim višje kakovosti in učinkovitosti storitev ponudnik poslovanje izvaja izključno individualno in temu je prilagojena tudi spletna stran www.kovancekgroup.com, ki je iz tega razloga namenjena zlasti predstavitvi storitev ponudnika, seznanitvi poslovnih partnerjev z aktualnimi ponudbami in možnosti enostavne vzpostavitve kontakta s ponudnikom, kar omogoča spletni obrazec. 

V nadaljevanju bodo predstavljeni splošni pogoji uporabe spletne strani www.kovancekgroup.com, ki določajo temeljne obveznosti in pravice ponudnika spletne strani ter uporabnika. Ker splošni pogoji predstavljajo zavezujoč in nepreklicen sporazum med ponudnikom in uporabnikom spletne strani, vam priporočamo, da jih pazljivo preberete.

 

Splošno

Splošni pogoji uporabe spletne strani so narejeni v skladu z vsakokratno veljavno slovensko zakonodajo in zakonodajo Evropske unije.

Uporabnik spletne strani z uporabo potrjuje, da vsebino splošnih pogojev uporabe spletne strani (v nadaljevanju »splošni pogoji«) razume, je z vsebino splošnih pogojev seznanjen in se z vsebino tudi v celoti strinja. Šteje se, da je uporabnik spletne strani vsak posameznik ali pravna oseba, ki na spletno stran dostopa s pomočjo spletnega brskalnika in spletno stran na kakršenkoli način uporablja (na primer brska po spletni strani, odpira povezave, bere vsebine in podobno).

Uporabnik uporablja spletno stran in vse storitve spletne strani na lastno odgovornost. 

Ponudnik si pridružuje pravico, da te splošne pogoje občasno in brez predhodne najave spremeni, tako da novo različico objavi na spletni strani.
 
Ti splošni pogoji veljajo za celotno spletno stran in vse njene posamezne dele, kot so razdelki, podstrani ali obrazci, če za posamezen del ni izrecno določeno drugače.

 

Vsebina spletne strani

Predstavitve podjetja, dejavnosti ter storitev ponudnika (na primer e-podpis), predstavitev možnosti za vzpostavitev poslovnega partnerstva, reference ponudnika, kontaktni podatki, kontaktni obrazec ter priložnosti za zaposlitev.

Vsi podatki na spletni strani so informativne narave ter namenjeni vsem uporabnikom spletne strani.

Ponudnik si bo prizadeval, da bodo informacije točne ter podane brez napak, a ne odgovarja za morebitno netočnost in neaktualnost objavljenih vsebin. 
Ponudnik je krovna družba skupine podjetij, ki delujejo v Skupini Kovanček. Na spletni strani ponudnika se nahajajo tudi povezave na spletno stran www.kovancek.com, kjer so na voljo aktualne nagradne in donatorske akcije ter programi ugodnosti. Predmetni splošni pogoji ne veljajo za uporabo spletne strani www.kovancek.com.

 

Delovanje spletne strani

Spletna stran in vse storitve na spletni strani so praviloma dostopne 24 ur na dan, 365 dni v letu. Ponudnik ne odgovarja za nedosegljivosti spletne strani, za motnje pri dostopu do spletne strani ali motnje med njeno uporabo, za slabšo kakovost ali katerokoli drugo napako na spletni strani in v zvezi s spletno stranjo, prav tako ponudnik ne odgovarja za škodo, ki bi uporabniku ali katerikoli drugi osebi nastala zaradi ali ob obisku spletne strani, ne glede na razlog za nastanek škode, razen v primerih, ko gre škodo pripisati veliki malomarnosti ali naklepnemu ravnanja ponudnika.

Ponudnik lahko kadarkoli in brez predhodnega obvestila spletno stran ali njene posamezne komponente (na primer vsebine in obrazce) posodobi, spremeni, izbriše ter začasno ali trajno onemogoči.

Ponudnik ne odgovarja za zunanje spletne strani in nanje nima nikakršnega vpliva ali ne prevzema odgovornosti glede njih (kot na primer dostopnost, vsebina, napake zunanjih spletnih strani).

 

Osebni podatki

Ponudnik nudi posebno skrb glede varnosti vaših osebnih podatkov z ustreznimi organizacijskimi ukrepi, postopki dela in naprednimi tehnološkimi rešitvami ter zunanjimi strokovnjaki z namenom čim učinkovitejše zaščite vaših osebnih podatkov. Vsi osebni podatki, pridobljeni z uporabo spletne strani, so obravnavani zaupno in uporabljeni le za namen, za katerega so bili posredovani, ali namene, s katerimi uporabnik izrecno soglaša. Z osebnimi podatki ponudnik upravlja z največjo mero skrbnosti, upoštevajoč veljavno zakonodajo in najvišje standarde njihove obravnave.

Vsak uporabnik lahko kadarkoli od ponudnika spletne strani zahteva pregled, dopolnitev, popravo ali izbris svojih osebnih podatkov oziroma prenehanje njihove obdelave. Uporabnik lahko to stori prek elektronske pošte info@kovancek.com ali pisno na naslov ponudnika: Slovenska cesta 55a, 1000 Ljubljana.

Če se želite podrobnejše seznaniti z nameni in podlago obdelave osebnih podatkov ter pravicami posameznikov na tem področju, na spletni strani preberite našo politiko zasebnosti. 

POVZETEK DOGOVORA O SKUPNEM UPRAVLJANJU

 

Piškotki

Spletna stran uporablja piškotke, to so majhne besedilne datoteke, ki jih na vaš računalnik namestijo spletna mesta, ko jih obiščete. Njihov namen je učinkovitejše delovanje spletne strani in tudi zagotavljanje informacij lastnikom spletne strani. Četudi piškotki ne vsebujejo ali zbirajo informacij, pa predstavljajo določen poseg v zasebnost uporabnika, zato vas vabimo, da si za podrobnejša pojasnila o piškotkih preberete našo politiko piškotkov.

 

Avtorske pravice

Vse komponente oziroma elementi na spletni strani, vključno z računalniško kodo, urejeno strukturo in obliko ter pisnim, slikovnim, zvočnim in drugim gradivom, so zaščiteno avtorsko delo in so last družbe Kovanček Group, upravljanje s podjetji, poslovno svetovanje in druge storitve d.d. in/ali njenih partnerjev oziroma pogodbenih sodelavcev.

Vse pravice so pridržane. Kopiranje, distribucija ali spreminjanje katerihkoli informacij in gradiv brez predhodnega pisnega dovoljenja s strani ponudnika storitev ni dovoljeno. Za dovoljenje o uporabi zaščitenega gradiva ponudnika storitev pišite na e-naslov info@kovancek.com.

Ponudnik storitev v primeru kršitev avtorskih pravic in pravic intelektualne lastnine ukrepa proti kršiteljem v skladu z vsakokrat veljavno zakonodajo, morebitne terjatve v zvezi z avtorskimi pravicami se rešujejo v skladu z Zakonom o avtorski in sorodnih pravicah in z Zakonom o pravdnem postopku in ostalimi veljavnimi predpisi.

 

Reševanje sporov

Kovanček Group d.d. si bo v primeru morebitnih sporov te prizadeval rešiti sporazumno. V primeru, da sporazumna rešitev spora ne bo mogoča, je za rešitev spora pristojno stvarno pristojno sodišče v Ljubljani.