E-podpis

Nove tehnologije ali tehnološke inovacije so podjetja pripeljale do digitalizacije poslovnih procesov ali digitalne transformacije, ki posledično odpirajo nove poslovne priložnosti ali pa vsaj omogočajo optimizacijo obstoječega poslovanja. Največje priložnosti digitalne transformacije so zato mnogokrat v notranji transformaciji samih podjetij.
Kot inovativno razmišljujoče podjetje smo se že dlje časa ukvarjali z izzivom, kako prednosti tehnološkega razvoja vključiti v naše delovanje oziroma v našo panogo trženja različnih produktov za različne partnerje (pogodbena razmerja na področju zavarovalništva, energetike, bančništva, partnersko sodelovanje s panogo FMCG itd.).
Do preboja je prišlo pri analizi nakupnih razlogov naših kupcev. Ugotovili smo, da je povprečen slovenski kupec zelo dovzeten za humanitarne aktivnosti. Ko smo to spoznanje združili z našo, sicer manj znano humanitarno držo, ter dejstvom, da smo našim kupcem zagotovili za več kot 680.000 € različnih ugodnosti, smo spoznali dvoje:

  • ne glede na zelo konkurenčno in stroškovno optimizirano okolje lahko združimo humanitarne in poslovne cilje brez škode za prvo ali drugo področje (oziroma ravno nasprotno; pozitivne učinke morajo prepoznati vsi udeleženci v tem procesu) in da
  • za implementacijo navedenega potrebujemo drugačno, učinkovitejšo prodajno pot.

Potreba po optimiziranju prodajne poti nas je pripeljala nazaj do temeljnega izziva, s katerim se sicer soočamo vsi v panogi trženja produktov ali storitev, ki temeljijo na pogodbah s končnimi kupci. Izziv je seveda skrajšanje prodajnega procesa, oziroma kako zagotoviti, da ob posredni prodaji ali prodaji na daljavo (splet) kupec ob sprejetju pogojev prodaje pogodbe podpisano pogodbo tudi dejansko pošlje nazaj prodajalcu/dobavitelju.
Rešitev je v digitalni ali spletni prodaji z uporabo elektronskega podpisa kupcev (v nekaterih panogah gospodarstva ali v komunikaciji z državno upravo je e-podpis že dodobra uveljavljen). Na podlagi iskanja optimalne rešitve za dosego cilja smo uspeli razviti komunikacijsko spletno platformo, ki nam omogoča:

  • pravnoveljavno (enostavno) sklepanje vseh vrst pogodbenih razmerij – na primer dopolnilnih zdravstvenih zavarovanj – na daljavo oziroma prek spleta,
  • ter obenem tudi enostavno in transparentno doniranje posameznikov, društev in ostalih družbenih entitet.

Celoten proces smo torej digitalizirali, kar pomeni, da lahko kupec (ki lahko postane tudi donator) nakup storitve (oziroma podpis kakršnokoli pogodbe) izvede prek spleta od doma. Ključne prednosti našega digitaliziranega poslovnega modela so:

  • visoka stroškovna učinkovitost oziroma nizki stroški pridobivanja novih kupcev,
  • izjemna enostavnost za kupca – uporabnika, kar izjemno poveča verjetnost nakupa oziroma menjave ponudnika,
  • družbena odgovornost (brezplačna uporaba v humanitarne namene) ter možnost uporabe v različnih panogah.

Naš poslovni model torej združuje digitalizirano pridobivanje novih kupcev z donacijami ter s pomočjo humanitarnim društvom.
Uporabnost naše sklepalne platforme z uporabo elektronskega podpisa pa prepoznavamo tudi za mnogo ostalih panog, kjer sicer nismo prisotnosti. Če je med njimi tudi vaša, nas pokličite oziroma nam pišite in skupaj bomo proučili možnosti sodelovanja.

E-podpis - pravno mnenje
E-Podpis - Uredba Evropskega parlamenta in sveta