Za humanitarna društva

KOVANČEK »HUMANITY«

V naši družbi menimo, da sta dva od temeljev za dolgoročno poslovno uspešnost tudi družbeno odgovorna drža in solidarnost s skupnostjo, katere del smo na tak ali drugačen način vsi državljani Slovenije. V zahtevnih tržnih razmerah, kjer je zniževanje stroškov temeljna paradigma, »predatorski« pristop do pridobivanja novih kupcev pa ustaljen pristop, je seveda združevanje poslovne/prodajne uspešnosti in humanitarne dejavnosti na prvi pogled nemogoče. Še posebej v dejavnostih, kjer deluje naše podjetje. Vendar za nas to ni nemogoče!

Razvili smo poslovni model, ki združuje digitalizirano pridobivanje novih kupcev, donacije in pomoč humanitarnim društvom na naslednje načine:
1. Kupec s spletno menjavo dobavitelja (zavarovalništvo, energetika…) »sproži« avtomatično donacijo v višini ugodnosti, ki bi jo sicer sam pridobil od novega dobavitelja. Prejemnika donacije, transparentnost transakcije, pregled nad zbranimi sredstvi itn. zagotavlja donatorska platforma. Ključno torej je, da kupec izvede donacijo brez kakršnegakoli plačila s svoje strani. 
2. Zgornji alternativi lahko – tako v luči pospeševanja prodaje kot zaradi družbene solidarnosti in gradnje ugleda blagovne znamke – dodamo dodatno donacijo naše družbe v enaki višini. Sredstva za omenjene donacije se črpajo iz fonda, ki ga novi dobavitelj namenja za plačilo posrednika.
3. Humanitarna društva lahko uporabijo spletno donatorsko platformo za pridobivanje lastnih donatorskih sredstev (cilj naše družbe je, da se jim uporaba platforme zagotavlja brezplačno).
4. Ker je ključni sestavni del donatorske platforme pravzaprav pravnoveljavno spletno sklepanje pogodb (elektronski podpis kupca), se v tem delu platforma lahko uporabi v različnih panogah, za različne produkte.


V naši družbi področja delovanja kot tudi ponudnike, s katerimi sodelujemo - skrbno izbiramo. Kajti eden temeljnih namenov donatorske platforme je poleg zbiranja sredstev tudi ta, da donator zamenja ponudnika določene storitve s tistim ponudnikom, ki nudi storitev primerljive ali boljše kakovosti.

Navedeno pomeni, da se za donatorja spremeni samo podjetje, ki mu plačuje mesečni račun za opravljeno storitev oziroma produkt (zavarovanje, energija, bančni račun…) – torej donira brez dejanskega plačila kakršnegakoli zneska. Enostavnost postopka izjemno poveča verjetnost donacije!

Kar nas razlikuje od ostalih, je tudi to, da se ne ustavimo le pri dobrem namenu in visokoletečih ciljih. Naša donatorska platforma je plod dolgoletnih izkušenj, trdega dela in strokovne ekipe. Poleg tega izvajanje donacij oziroma podeljevanje ugodnosti kupcem (sicer brez humanitarne note) za nas ni nekaj novega ali zgolj teoretičnega. V podjetju Pro Storitve d.o.o. smo namreč od januarja 2018 do septembra 2019 v Sloveniji podelili za prek 680.000 € v obliki darilnih bonov.

 

BREZPLAČNA UPORABA SPLETNEGA PODPISA ZA DRUŠTVA IN HUMANITARNE ORGANIZACIJE

ZBIRANJE DONACIJ ZA DRUŠTVA

Z našo brezplačno platformo za zbiranje donacij lahko društva svojim članom oziroma sledilcem preko družbenih omrežij (ali lastnih baz) ponudite možnost doniranja od doma brez finančnega vložka. Izvedba temelji na podlagi menjave ponudnika zdravstvenih zavarovanj, energentov in bančnih računov. Donirani znesek donator ne nakaže sam, ampak donacijo avtomatično izvede naše podjetje.

KAKO V OSNOVI POTEKA SPLETNO DONIRANJE:
1. Potencialni donator je preusmerjen na pristajalno spletno stran.
2. Na tej strani je pojasnjen razlog zbiranja donacij.
     -> V kolikor gre za ciljne donacije je viden »števec« donacij (»live counter«), kjer se z vsako donacijo zmanjša znesek, ki se zbira.
     -> V primeru posebnih donacij je lahko viden tudi seznam donatorjev (če so anonimni, se izpiše zgolj število anonimnih donatorjev)
3. Dodano je pojasnilo, da lahko donirajo brez finančnega vložka.
4. Ob kliku na »doniraj« so donatorji preusmerjeni na pojasnilo, kako lahko donirajo.
5. Pojasnjen je tudi način menjave dobavitelja; tako z vidika zakonodaje in njihovih pravic kot tudi s komercialnega vidika.
 

Društva lahko našo brezplačno spletno doniranje uporabite na različne načine:

  • Možnost doniranja lahko objavite na svoji spletni strani, pomoč pri izvedbi (tekste, predstavitev) vam nudimo mi.
  • Možnost doniranja lahko ponudite prek družbenih omrežij svojim obstoječim donatorjem.
  • S promocijskim materialom lahko zbirate donacije v gospodinjstvih v vaši okolici. To lahko naredite z dostavo v poštni nabiralnik ali pa z osebno dostavo v gospodinjstvo (nudimo vam podporo s preverjenimi nagovori oziroma protokoli, ki vodijo v bistveno večjo uspešnost).
  • Če kot društvo sami izvajate promocijo spletnih donacij, vam lahko ponudimo možnost brezplačnega najema promocijskega mesta – pulta pri naših partnerjih v trgovskih centrih (v tem primeru poskrbimo, da je promocijski prostor označen v »vaših barvah in vsebini«).

SKUPNI DONATORSKI PROJEKTI

Pri skupnih donatorskih projektih (na primer, če potrebujete pomoč pri zbiranju višjega zneska) vam lahko tudi mi pomagamo zbirati sredstva in ponudimo tržno podpora za dostop do širše skupine potencialnih donatorjev.

Primer naše podpore:

  • Z namenom večje odzivnosti javnosti lahko posnamemo spletni video z jasnim pojasnilom namena donacije oziroma humanitarne akcije.
  • Izvedemo še slikovno-opisni oris delovanja vašega društva, članov, obstoječega projekta in morebitnih preteklih projektov.
  • Vključimo sponzorirane objave na družbenih omrežjih za povečanje dosega donatorjev.
  • Široki lastni bazi zvestih kupcev lahko pošljemo SMS s prošnjo po donaciji za skupno akcijo.
  • Poslovni partnerji (trgovske verige), s katerimi sodelujemo že dlje časa, lahko vključijo prošnje po donaciji na svojih tiskanih materialih, na svojih družbenih omrežjih in tudi v svojih trgovskih centrih.